Legal English Centre – BeoLingua

Legal English Centre je odeljenje BeoLingue koje je specijalizovano za organizaciju i izvođenje kurseva stručnog engleskog jezika za pravnike i advokate. Odličnu reputaciju i iskustvo stičemo još od 2005. godine radeći sa renomiranim klijentima iz pravne struke.

BeoLingua je od 2013. zvanični TOLES (Test of Legal English Skills) ispitni i trening centar.

Predavači Legal English Centra se stalno usavršavaju kroz saradnju sa kolegama u inostranstvu, na međunarodnim konferencijama i radionicama, i kroz članstvo u međunarodnim stručnim organizacijama.

Osnivanje ovog centra pokazuje dugoročnu usredsređenost našeg tima na podizanje standarda u nastavi i na dalje usavršavanje i saradnju sa kolegama i stručnjacima u oblasti prava.

KURSEVI:

 1. TOLES Foundation – priprema;
 2. TOLES Higher – priprema;
 3. TOLES Advanced – PREMIUM priprema;
 4. Legal Writing (struktura i metodologija pisanja memoranduma, ugovora i korespondencije sa klijentima, kao i opšti principi savremenog pisanja);
 5. Transactional Legal Writing Upper Level (intenzivni kurs koji obrađuje strukturu i principe pisanja ugovora, moderan jezik ugovora i opšte principe pisanja, uz rad na ispravljanju zastarelog jezika i ,,starih grešaka’’).

 

Naša misija: Unapređujemo veštine i razvijamo kompetencije pravnika i advokata u našem regionu – da bi pravo moglo da vlada.

Na našim kursevima dobijate:

 • značajan i merljiv napredak u:
  1. pisanju memoranduma, ugovora i korespondencije sa klijentima;
  2. razumevanju dokumenata;
  3. pravnom i poslovnom rečniku.
 • značajnu uštedu u vremenu potrebnom za korekciju sopstvenih tekstova i tekstova saradnika;
 • stručne, iskusne i sertifikovane predavače; i
 • međunarodno priznate sertifikate.

Legal English Centre možete kontaktirati na office@legalenglish.co.rs.