Legal English Centre – TOLES Advanced, Higher, Foundation

Engleski za pravnike i advokate

 

Legal English Centre je odeljenje BeoLingue koje je specijalizovano za organizaciju i izvođenje kurseva stručnog engleskog jezika za pravnike i advokate. Odličnu reputaciju i iskustvo stičemo još od 2005. godine radeći sa renomiranim klijentima iz pravne struke.


BeoLingua Legal English Centre je od 2013. zvanični TOLES (Test of Legal English Skills) ispitni i trening centar.

Predavači Legal English Centra se stalno usavršavaju kroz saradnju sa kolegama u inostranstvu, na međunarodnim konferencijama i radionicama, i kroz članstvo u međunarodnim stručnim organizacijama.

Osnivanje ovog centra pokazuje dugoročnu usredsređenost našeg tima na podizanje standarda u nastavi i na dalje usavršavanje i saradnju sa kolegama i stručnjacima u oblasti prava.


TOLES ispiti i TOLES priprema:

 1. TOLES Foundation

 2. TOLES Higher

 3. TOLES Advanced – PREMIUM priprema.

Kursevi engleskog jezika za pravnike:

 1. Legal Writing

  (struktura i metodologija pisanja memoranduma, ugovora i korespondencije sa klijentima, kao i opšti principi savremenog pisanja);

 2. Transactional Legal Writing Upper Level

  (intenzivni kurs koji obrađuje strukturu i principe pisanja ugovora, moderan jezik ugovora i opšte principe pisanja, uz rad na ispravljanju zastarelog jezika i ,,starih grešaka’’).


Naša misija: Unapređujemo veštine i razvijamo kompetencije pravnika i advokata u našem regionu – da bi pravo moglo da vlada.


Na našim Legal English kursevima dobijate:

 • značajan i merljiv napredak u:
  1. pisanju memoranduma, ugovora i korespondencije sa klijentima;

  2. razumevanju dokumenata;
  3. pravnom i poslovnom rečniku.
 • značajnu uštedu u vremenu potrebnom za korekciju sopstvenih tekstova i tekstova saradnika;
 • stručne, iskusne i sertifikovane predavače; i
 • međunarodno priznate sertifikate.

Ukoliko ste zainteresovani za kurs stručnog engleskog, TOLES pripremu ili TOLES sertifikat, Legal English Centre možete kontaktirati na office@legalenglish.co.rs.