Metodologija

 

- Objektivno i precizno pojedinačno testiranje kojim se utvrđuje nivo znanja klijenta
- Formiranje grupa uz doslednu primenu tri kriterijuma: nivoa znanja, životnog doba i specifičnih komunikacijskih potreba klijenta
- Rad u grupama do osam polaznika ili individualno
- Oblikovanje programa u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog klijenta, s obzirom na cilj učenja i predviđeni rok ostvarenja tog cilja
- Nivoi koji odgovaraju svim standardima predviđenim preporukom Saveta Evrope (Common European Framework of Reference – CEF), što omogućava lako prepoznavanje dostignutog nivoa znanja kao i eventualni nastavak učenja jezika bilo gde u Evropi
- Korišćenje najnovijih dostignuća u metodici nastave stranih jezika
- Savremeni programi za učenje internacionalnog engleskog jezika kao jezika moderne komunikacije
- Korišćenje obilja dodatnog materijala iz raznih oblasti, uključujući i usko specijalizovane profesije
- Mogućnost korišćenja školske biblioteke, koja se sastoji od velikog broja knjiga, časopisa i CD-ova
- Predavači i administracija na raspolaganju klijentu za sve informacije o nastavi i školi
- Beskompromisna kontrola kvaliteta nastave

 

 

BeoLingua je član British Council Addvantage programa za 2016. godinu za pripreme za međunarodno priznate ispite.