Saveti

Šta je to "jezički pasoš" i da li mogu da ga dobijem kod vas?
Jezički pasoš (the Europass Language Passport) je deo kolekcije od nekoliko dokumenta (tzv. European Language Portfolio) čija je svrha da na jednostavan način opišu Vaše jezičke sposobnosti u skladu sa preporukom Saveta Evrope (CEF) bez obzira na put kojim ste to znanje stekli. Tačnije, on Vam omogućava da opišete svoje znanje bez obzira na to da li posedujete neki sertifikat, diplomu ili dokaz o formalnom školovanju. Važno je istaći da je to dokument koji SAMI popunjavate i koji možete zajedno sa instrukcijama za popunjavanje besplatno skinuti sa Internet sajta http://europass.cedefop.europa.eu. Napravio ga je Savet Evrope kao deo procesa promocije CEF-a kao standarda za opisivanje nivoa jezičkog znanja, a u svrhu povećanja mobilnosti ljudi u okviru evropske zajednice.


Kako mogu da naučim engleski za 20 dana?
Realno, to nije moguće. U periodu od nekoliko nedelja, neko ko ranije nije učio engleski može da nauči određen broj fraza i reči, ali ne može da usvoji neophodne jezičke strukture. To znači da stečeno znanje ne može da iskoristi u komunikaciji u stvarnom životu, ukoliko nisu potpuno iste kao one koje je radio na času, tj. ume da ponovi naučenu rečenicu, ali ne ume da je prilagodi situaciji. Da bi se bilo koji jezik naučio, potrebno je više i vremena i truda. U našoj školi početnik posle 20 dana učenja ume da se u stvarnoj situaciji upozna sa nekim, da da osnovne informacije o sebi i svojoj porodici (starost, zanimanje, adresa, interesovanja), kao i da za iste informacije pita svog sagovornika. Takođe, nauči priličan broj naziva predmeta, boje i brojeve do 100. To je odličan početak učenja engleskog jezika.


Kako to da sam u drugoj školi testiran za Srednji 2 nivo, a kod vas za Srednji 1A?
Prva mogućnost je da su nazivi tečajeva različiti, a da se zapravo radi o istom nivou. Međutim, moguće je i da je testiranje u drugoj školi obavila osoba koja nema dovoljno iskustva i ne zna šta koji nivo podrazumeva. Takođe, postoji mogućnost da je izvršeno samo pismeno testiranje zaokruživanjem koje ne daje pouzdanu sliku znanja. Na žalost, česta je i situacija da se polaznik svrstava u već formiranu grupu koja ne odgovara u potpunosti njegovom nivou znanja, a zbog smanjenja troškova poslovanja. Mi ne pravimo kompromise na uštrb kvaliteta, već se u takvoj situaciji uvek odlučujemo za više grupa sa manje polaznika kako bi razvrstavanje po grupama bilo što preciznije.


Da li su predavači "native speakers", odnosno da li im je engleski maternji jezik?
Našim predavačima engleski nije maternji jezik, ali su veoma pažljivo odabrani i obučeni i u stanju da efikasno prenesu znanje svojim đacima. Iako se mit o "native speaker" predavačima često koristi u reklamne svrhe, treba imati na umu da nije dovoljno da je predavaču neki jezik maternji – zamislite sebe kako objašnjavate strancu npr. promenu imenica po padežima u srpskom jeziku. Ukoliko neko poznaje jezik, ne znači da je u stanju i da ga predaje. Da bi neki predavač bio dobar, mora da poseduje odlično znanje jezika, ali i uvid u njegovu strukturu, kao i da dobro poznaje modernu metodiku nastave i programe koje koristi, kako bi mogao da predvidi i izbegne sve moguće poteškoće u napredovanju svojih đaka. Kao i u ostalim profesijama, i u ovom poslu su neophodni stručnost, znanje i iskustvo.


Da li radite po oksfordskoj metodi?
Kada dobijete informaciju da se nastava odvija po oksfordskoj metodi, to zapravo znači da se u toj školi radi po udžbenicima izdavača Oxford University Press. Dakle, oksfordska metoda rada kao takva ne postoji. U BeoLingui koristimo programe različitih stranih izdavača (Longman, Cambridge University Press, Oxford University Press, The Career Press, Peter Collin Publishing, MacMillan, Barron's, Prentice Hall, National Press Publications, McGraw-Hill, Nelson, Heineman, Thomson/Heinle, NTC Publishing i drugih) koje prilagođavamo potrebama pojedinačnih polaznika i grupa. Mi kombinujemo različite programe i metode kako bismo postigli najbolje rezultate, s tim što je najjači akcenat na što ranijem osposobljavanju polaznika za uspešnu komunikaciju.


Da li imate konverzacijske tečajeve?
Svi tečajevi u BeoLingui su konverzacijski, što znači da na svakom času svakog nivoa intenzivno govorite engleski. Ako pod konverzacijskim tečajevima podrazumevate tečajeve najvišeg nivoa na kojima se održava stečeno znanje, naša ponuda obuhvata sve nivoe, uključujući i pripreme za Proficiency.


Da li su bolji tečajevi u grupi ili individualno?
Mi uvek preporučujemo grupu, jer je komunikacija u grupi življa, podsticajnija i približnija realnoj situaciji. Naravno, grupa treba da je mala i da svi polaznici budu istog nivoa znanja. Individualnu nastavu ne preporučujemo osim onima koji zbog ograničenja u svom vremenu ne mogu da se priključe grupi. Dugoročno gledano, naše iskustvo pokazuje da polaznici u grupi postižu bolje rezultate.


Da li se na kraju tečaja dobija sertifikat?
Na kraju svakog tečaja se dobija sertifikat škole sa ocenom usmenog i pismenog izražavanja, kao i komentarom profesora i preporukom za dalji rad.


Da li ima testova u toku tečaja?
U toku svakog tečaja rade se najmanje dva, a kod određenih programa i više testova. Oni služe za konstantno praćenje napretka i prilagođavanje programa polazniku.


Koliko tečajeva je potrebno da progovorim?
U našoj školi insistiramo na tome da svaki polaznik već na prvom času govori engleski.


Koji nivo znanja mi je dovoljan da neometano komuniciram?
Nakon završenog Srednjeg 2 nivoa, u stanju ste da sasvim uspešno razgovarate na bilo koju temu, ali mi smatramo da je Viši 1 pravi cilj za odrasle polaznike.


Da li imate fono-laboratoriju?
Korišćenje fono-laboratorije je metoda koja je napuštena u većini modernih škola. Savremena metodika nastave nalaže da se audio materijal koristi na svakom času kao jedna od aktivnosti, a ne kao zasebno nepovezano uvežbavanje jedne jezičke veštine.


Šta su to CEF nivoi?
CEF je skraćenica od The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike. Šest CEF nivoa postaju sve više prihvaćeni kao standard za procenu jezičkog znanja pojedinca na ovom kontinentu. U Beolingui su svi nivoi usklađeni sa CEF-om.

 

BeoLingua je član British Council Addvantage programa za 2016. godinu za pripreme za međunarodno priznate ispite.