Omladinski

Omladinski tečajevi za polaznike koji su prošli prethodne nivoe obuhvataju:

Naziv tečaja: CEF nivo:
Omladinski 1 / Secondary 1 B1+
Omladinski 2 / Secondary 2 B2
Omladinski 3 / Secondary 3 B2+

Nakon završetka ovih tečajeva, naši đaci dostižu nivo znanja ekvivalentan Višem 2 za odrasle. Budući da je reč o ambicioznim mladim ljudima, pripreme za međunarodno priznate sertifikate First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate of Proficiency in English (CPE) spadaju u redovan deo nastavnog plana nakon završenog odgovarajućeg nivoa. Budući da nam se često javljaju omladinci koji ranije nisu učili engleski jezik ili ga nisu adekvatno učili, u svojoj ponudi za ovaj uzrast imamo i:

Naziv tečaja: CEF nivo:
Omladinski početni A2
Omladinski srednji 1 B1

Programi za omladince kombinuju moderne, živopisne teme, sa ozbiljnim radom na razvoju jezičkih veština i gramatike. Svi tekstovi i projekti, kao i audio i video materijal, su odabrani tako da budu zanimljivi tinejdžerima i da ih podstaknu da razgovaraju i pišu o sebi i svetu koji ih okružuje. U redovan deo nastave spada i učenje pisanih formi koje su im potrebne u toku školovanja i kasnije, kao što su pisanje biografije, izveštaja, formalnih i neformalnih pisama, eseja, itd.

 

BeoLingua je član British Council Addvantage programa za 2016. godinu za pripreme za međunarodno priznate ispite.