Poslovni

Poslovni tečajevi

U stalnoj ponudi naše škole su opšti poslovni tečajevi za odrasle prošireni materijalom iz oblasti poslovanja kojom se polaznik bavi. Poslovni tečajevi u našoj školi obuhvataju CEF nivoe od B1 do C1, a programi koriste autentičan materijal izabran od strane stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom, koji izgrađuje visok standard poslovnog engleskog jezika neophodan u savremenom poslovanju.


Poslovni tečajevi omogućavaju našim polaznicima da se tačno i sa lakoćom izražavaju u različitim poslovnim situacijama, kao što su sastanci, pregovori, prezentacije, timski rad, delikatne poslovne situacije, razrešenje konflikta, a detaljno se obrađuju sve forme poslovnog dopisivanja, od e-maila do opširnih izveštaja.

Osim tečajeva opšteg poslovnog engleskog jezika, za kompanije čije zaposlene obučavamo naša škola nudi i usko stručne programe po specifikaciji naručioca.

Pripreme za sertifikate

BeoLingua nudi mogućnost grupne ili individualne pripreme za Cambridge ispite - First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), i Certificate of Proficiency in English (CPE). Takođe vršimo pripreme za IELTS,TOEFL,SAT i GRE, kao i za stručne sertifikate ILEC i ICFE.

Zavisno od nivoa znanja polaznika, pripreme za polaganje ovih ispita traju od nekoliko nedelja (kada polaznik ima znanje dovoljno za polaganje pa je potrebno da savlada samo formu ispita) do dva semestra (sa programima koji osim konkretnih ispitnih zadataka nude i povećanje opšteg nivoa znanja).

Budući da su pripreme za Cambridge ispite (FCE, CAE i CPE) deo redovnog nastavnog plana za naše odrasle đake i omladince, iskustvo koje imamo u ovoj oblasti je veoma veliko i od neprocenjive vrednosti za svakog ko planira da polaže jedan od njih. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u pripremama za IELTS i TOEFL, koji su takođe u ponudi od samog osnivanja škole, naši đaci redovno postižu odlične rezultate na ovim ispitima.

 

 

BeoLingua je član British Council Addvantage programa za 2016. godinu za pripreme za međunarodno priznate ispite.