Dečiji

Korisni materijali za dečiji kurs engleskog jezika

 

Predškolski: colouring page

Predškolski: primary vocabulary

Školski 1: articles and present simple tense

Školski 2: mixed grammar and vocabulary

Viši školski 1: passive voice and conditional sentences

Viši školski 1: phrasal verbs

Viši školski 1: tenses

Viši školski 2: comparative and superlative of adjectives

Omladinski 1: vocabulary

Omladinski 2: all verb forms – revision

Omladinski 1 i 2: vocabulary