Odrasli

ONLINE KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA ODRASLE

JESEN 2020. POPUSTI  20% ZA:

 • POČETNI OPŠTI (A1 – A2)

 • POČETNI POSLOVNI (A2)

 • SREDNJI 1 OPŠTI (B1)

 • SREDNJI 1 POSLOVNI (B1)

 • SREDNJI 2 OPŠTI (B1+)

 • SREDNJI 2 POSLOVNI (B1+)

 • PRIPREMA ZA IELTS

 • PRIPREMA ZA TOLES i svi LEGAL ENGLISH kursevi

Kursevi za odrasle omogućavaju polaznicima da brzo i efikasno postignu željeni nivo znanja koristeći prirodni jezik savremene komunikacije u različitim realnim situacijama. ONLINE nastava je po kvalitetu ista kao nastava u učionici. Na ONLINE časovima radite sa profesorom u realnom vremenu, svi materijali su Vam dostupni, i vidite i čujete ostale polaznike u svojoj grupi. ONLINE platforme koje BeoLingua koristi su najsavremenije dostupne, ali jednostavne za pristup i korišćenje.

Kursevi za odrasle obuhvataju obradu sledećih oblasti:

Addvantage program
 • savremeni način života
 • poslovna komunikacija i kultura
 • slobodno vreme i bavljenje sportom
 • porodični život
 • putovanja
 • zabava i umetnost
 • moda
 • razne aktuelne društvene teme zanimljive ljudima različitih interesovanja i ukusa
 • razrešenje konfliktnih situacija savremenog života

 

Nastava je fokusirana na sledeće aspekte jezika:

 • Vokabular kroz teme koje odredjeni program obradjuje
 • Tačnu i prirodnu rečeničnu strukturu
 • Ispravljanje ,,starih” grešaka kod polaznika koji su prethodno učili engleski jezik
 • Komunikaciju u realnom životnom i poslovnom okruženju
 • Različite pisane forme (formalni i neformalni e-mail, izveštaj, memorandum, upit, žalba, narudžbenica, esej, recenzija filma/knjige/predstave/koncerta)

 

Polaznik može da pomeni vrstu kursa nakon završenog bilo kog nivoa opšteg engleskog i odluči se za poslovni kurs na svom nivou znanja. Takodje, polaznik može da se priprema za polaganje nekog od medjunarodno priznatih ispita za sticanje sertifikata u ponudi škole (FCE, CAE. CPE, IELTS, TOEFL, SAT, GRE). Ako ste pravnik ili advokat, imate jedinstvenu priliku da u našem Legal English Centru položite i pripremite se za TOLES sertifikat (Test of Legal English Skills).

Organizovanjem nastave na ovaj način omogućavamo svim svojim polaznicima da se kroz kontinuiran rad na najbolji mogući način pripreme za sticanje međunarodno priznatog sertifikata. Međunarodni sertifikati su neophodnost za svakog ko želi da se zaposli ili nastavi školovanje u inostranstvu.