Omladinski

Omladinski kursevi engleskog jezika

Omladinski nivoi su namenjeni srednjoškolcima i podrazumevaju da postoji određeno predznanje. Nastava je fokusirana na usavršavanje jezičkih veština i samim tim pomaže polaznicima da se osposobe da komuniciraju u različitim životnim situacijama. Podstičemo ih da razgovaraju i pišu o sebi i svetu koji ih okružuje kao i da se lakše pripreme za polaganje nekog od međunarodno priznatih ispita.

                                                   Omladinski kursevi obuhvataju:

Addvantage program
  • raznovrsne savremene materijale bliske interesovanjima polaznika
  • e-learning
  • usavršavanje stečenih veština
  • ispravljanje ukorenjenih grešaka
  • detaljnu obradu gramatičkih struktura
  • proširenje vokabulara
  • obradu pisanih formi neophodnih u toku školovanja (biografija, izveštaj, formalni i neformalni email , esej, itd.)
  • posebnu brigu o potrebama i ambicijama svakog polaznika
  • redovnu proveru znanja i uvid roditelja u napredak koji dete postiže
  • pripreme za mđjunarodno priznate sertifikate.

 

Nakon završetka ovih kurseva, naši đaci dostižu C2 nivo znanja. Budući da je reč o ambicioznim mladim ljudima, pripreme za međunarodno priznate sertifikate Cambridge First (FCE), Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE) spadaju u redovan deo nastavnog plana nakon završenog odgovarajućeg nivoa.