Poslovni

ONLINE Kursevi poslovnog engleskog jezika

JESEN 2020. POPUST 20%

Poslovni kursevi u našoj školi omogućavaju polaznicama da efikasno savladaju i postignu visok standard savremenog engleskog jezika u poslovnom okruženju. Osim kurseva opšteg poslovnog engleskog jezika, naša škola nudi i usko stručne programe, kao i kurseve po specifikaciji naručioca.

 • Bankarstvo i finansije / Računovodstvo

 • Pravo – sve informacije na stranicama Legal English CentreTOLES

 • IT

 • Medicina (kursevi za lekare i za medicinsko osoblje) / Farmacija

 • Logisitka

 • Hotelijerstvo / Turizam

 • Arhitektura

 • Administracija i sekretarski poslovi


Poslovni kursevi obuhvataju obradu sledećih oblasti:

 • sigurno i uspešno vodjenje sastanaka
 • prezentacije
 • pregovaranje
 • razrešenje konflikata
 • timski rad
 • kompanijska kultura i društvena odgovornost
 • savremeni poslovni jezik koji se koristi u korporativnom okruženju
 • sve forme poslovnog dopisivanja (e-mail, izveštaj, formalno pismo, memo, prijava za posao, radna biografija, propratno pismo)

Nastava je fokusirana na sledeće aspekte jezika:

 1. Vokabular
 2. Tačna upotrebu gramatičkih struktura
 3. Ispravljanje ukorenjenih grešaka
 4. Prirodna rečenična struktura
 5. Precizno i jasno postavljanje pitanja
 6. Tačna upotreba predloga i članova
 7. Tačna upotreba modalnih glagola
 8. Obrada pasivnih konstrukcija i uslovnih rečenica

Polaznik može da promeni vrstu kursa nakon završenog odredjenog nivoa poslovnog engleskog i odluči se da se priprema za polaganje nekog od međunarodno priznatih ispita za sticanje sertifikata u ponudi škole:

FCE, CAE. CPE, IELTS, TOEFL, SAT, GRE.

Ako ste pravnik ili advokat, imate jedinstvenu priliku da u našem Legal English Centru položite i pripremite se za

TOLES sertifikat (Test of Legal English Skills).

Organizovanjem nastave na ovaj način omogućavamo svim svojim polaznicima da se kroz kontinuiran rad na najbolji mogući način pripreme za sticanje međunarodno priznatog sertifikata. Međunarodni sertifikati su neophodnost za svakog ko želi da se zaposli ili nastavi školovanje u inostranstvu.