Predškolski

Dečiji kursevi engleskog jezika

Kursevi engleskog jezika za decu su podeljeni na predškolski i školski uzrast.

Budući da se većina dece u ovom uzrastu prvi put susreće sa nastavom stranog jezika, plan i program je osmišljen da deci uzrasta od 5 do 7 godina pomogne da lakše savladaju prve korake na njima interesantan način.

Predškolski tečajevi podrazumevaju:

  • rad u grupama do desetoro dece
  • učenje kroz igru, pokret i muziku
  • upoznavanje sa svakodnevnim temama iz dečijeg života
  • praćenje opšteg kognitivnog napretka dece
  • osnovnu komunikaciju na stranom jeziku