Sertifikati

ONLINE Pripreme za sertifikate

ULTIMATIVNI VODIČ ZA MEĐUNARODNE SERTIFIKATE

BeoLingua nudi mogućnost grupne ili individualne pripreme za polaganje međunarodno priznatih ispita za sticanje sertifikata.

BeoLingua je Addvantage Tier 2 Supplier za 2019. godinu za ispite koji se polažu u Britanskom savetu.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

IELTS (International Language Testing System)

SAT (Scholastic Assessment Test)                                 

GRE (Graduate Record Examination)

Cambridge First (FCE)

Cambridge Advanced (CAE)

Cambridge Proficiency (CPE)

 

 

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u pripremama za TOEFL, IELTS, SAT i GRE, koje su u ponudi od samog osnivanja škole 2000. godine, naši đaci redovno postižu odlične rezultate na ovim ispitima.

Budući da su pripreme za Cambridge ispite (FCE, CAE i CPE) deo redovnog nastavnog plana za naše odrasle đake i omladince, iskustvo koje imamo u ovoj oblasti je veoma veliko i od neprocenjive vrednosti za svakog ko planira da polaže jedan od njih.

BeoLingua je zvanični TOLES ispitni i trening centar od 2013. godine. Ako je polaznik pravne struke, ima jedinstvenu priliku da se u našem Legal English Centru priprema i polaže TOLES ispit (Test of Legal English Skills).

Pripreme za TOEFL i IELTS obuhvataju:

 • detaljno upoznavanje sa formom testa i svim njegovim delovima
 • usvajanje strategija za uspešnu izradu posebnih vrsta zadataka
 • unapredjivanje opštih jezičkih veština
 • razvijanje posebnih veština potrebnih za polaganje testa
 • razvoj veština koje se odnose na organizaciju vremena tokom izrade testa
 • probne testove pre izlaska na ispit

Priprema za SAT obuhvata:

 • detaljno upoznavanje sa formatom testa
 • detaljna obrada različitih tipova pitanja
 • učenje i usvajanje specifičnog vokabulara
 • vežbanje, razvijanje i usvajanje strategija potrebnih za rešavanje svakog dela testa ponaosob
 • priprema i vežbe za pisanje posebne vrste eseja specifične za SAT
 • razvoj veština koje se odnose na organizaciju vremena tokom izrade testa
 • probne testove pre izlaska na ispit

Priprema za GRE obuhvata:

 • pregled i objašnjenje strukture testa
 • razrada svih tipova zadataka
 • razvijanje tehnika za usvajanje akademskog vokabulara specifičnog za GRE
 • vežbanje, razvijanje i usvajanje strategija potrebnih za rešavanja pojedinačnih delova testa
 • razvoj veština koje se odnose na organizaciju vremena tokom izrade testa
 • probne testove pre izlaska na ispit

Pripreme za FCE, CAE i CPE obuhvataju:

 • detaljno upoznavanje sa formom testa i svim njegovim delovima
 • poseban osvrt na sve vrste pitanja koje se pojavljuju na testu
 • unapredjivanje opštih jezičkih veština
 • obradu jezičkih struktura koje nisu na zadovoljavajućem nivou
 • tačnu i prirodnu strukturu rečenice
 • proširenje vokabulara (tačnu upotrebu predloga, kolokacija i idioma)
 • uvežbavanje i razvijanje strategija potrebnih za izradu svakog dela testa posebno
 • detaljnu obradu zadataka koji se odnose na pisanje, sa posebnim naglaskom na stil i registar
 • razvoj veština koje se odnose na organizaciju vremena tokom izrade testa
 • probne testove pre izlaska na ispit