Školski

Školski kursevi engleskog jezika

U našoj školi izuzetno vodimo računa o predznanju polaznika. Tečajevi za decu školskog uzrasta namenjeni su kako deci koja su imala prethodno iskustvo sa učenjem engleskog jezika, tako i onoj koja nisu. Tako mališani koji počnu sa učenjem engleskog jezika istovremeno sa polaskom u školu ili kasnije prolaze kroz školske nivoe radeći po programima koji se razlikuju od onih po kojima uče njihovi vršnjaci koji su počeli još na predškolskom uzrastu. Grupe se formiraju prema nivou znanja i uzrastu, čime se postižu idealni uslovi za brz napredak.

Nastava sa mlađim osnovcima podrazumeva:

 • praktične aktivnosti na času koje podstiču radoznalost i kreativnost
 • rad na svim jezičkim veštinama
 • sticanje osnove za kasnije učenje
 • učenje u opuštenoj atmosferi i kroz igru
 • zanimljiv materijal, pažljivo odabran i prilagođen uzrastu i znanju
 • teme iz njima poznatog okruženja, iz prirode i nauke
 • svu komunikaciju na engleskom jeziku.

 

Nastava sa starijim osnovcima podrazumeva:

 • rad po pažljivo odabranim programima prilagodjenim uzrastu i znanju
 • rad sa raznolikim materijalom
 • metode koje motivišu komunikaciju i pomažu usvajanje vokabulara
 • e-learning
 • stalno usavršavanje stečenog znanja i jezičkih veština
 • redovne provere znanja i uvid roditelja u naapredak koji dete postiže
 • pripremu za dobijanje međunarodno priznatih sertifikata.