Legal English Centre – TOLES Advanced, Higher, Foundation

ONLINE kursevi Engleski za pravnike i advokate

 

Legal English Centre je odeljenje BeoLingue koje je specijalizovano za organizaciju i izvođenje kurseva stručnog engleskog jezika za pravnike i advokate. Odličnu reputaciju i iskustvo stičemo još od 2005. godine radeći sa renomiranim klijentima iz pravne struke.

                                                                                            KORISNI MATERIJALI ZA LEGAL ENGLISH


BeoLingua Legal English Centre je od 2013. zvanični TOLES (Test of Legal English Skills) ispitni i trening centar.

Predavači Legal English Centra se stalno usavršavaju kroz saradnju sa kolegama u inostranstvu, na međunarodnim konferencijama i radionicama, i kroz članstvo u međunarodnim stručnim organizacijama.

Osnivanje ovog centra pokazuje dugoročnu usredsređenost našeg tima na podizanje standarda u nastavi i na dalje usavršavanje i saradnju sa kolegama i stručnjacima u oblasti prava.


TOLES ispiti i TOLES priprema:

 1. TOLES Foundation

 2. TOLES Higher

 3. TOLES Advanced – PREMIUM priprema.

Kursevi engleskog jezika za pravnike:

 1. Legal Writing

  (struktura i metodologija pisanja memoranduma, ugovora i korespondencije sa klijentima, kao i opšti principi savremenog pisanja);

 2. Transactional Legal Writing Upper Level

  (intenzivni kurs koji obrađuje strukturu i principe pisanja ugovora, moderan jezik ugovora i opšte principe pisanja, uz rad na ispravljanju zastarelog jezika i ,,starih grešaka’’).


Naša misija: Unapređujemo veštine i razvijamo kompetencije pravnika i advokata u našem regionu – da bi pravo moglo da vlada.


Na našim Legal English kursevima dobijate:

 • značajan i merljiv napredak u:
  1. pisanju memoranduma, ugovora i korespondencije sa klijentima;

  2. razumevanju dokumenata;
  3. pravnom i poslovnom rečniku.
 • značajnu uštedu u vremenu potrebnom za korekciju sopstvenih tekstova i tekstova saradnika;
 • stručne, iskusne i sertifikovane predavače; i
 • međunarodno priznate sertifikate.

Ukoliko ste zainteresovani za kurs stručnog engleskog, TOLES pripremu ili TOLES sertifikat, Legal English Centre možete kontaktirati na office@legalenglish.co.rs.