Metodologija

Metodologija rada u školi engleskog jezika BeoLingua

BeoLingua je sada i ONLINE škola engleskog jezika

 • Objektivno i precizno pojedinačno testiranje kojim se utvrđuje nivo znanja klijenta,
 • Formiranje grupa uz doslednu primenu tri kriterijuma: nivoa znanja, životnog doba i specifičnih komunikacijskih potreba klijenta,
 • Rad u grupama do osam polaznika ili individualno,
 • Oblikovanje programa u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog klijenta, s obzirom na cilj učenja i predviđeni rok ostvarenja tog cilja,
 • Nivoi koji odgovaraju svim standardima predviđenim preporukom Saveta Evrope (Common European Framework of Reference – CEF), što omogućava lako prepoznavanje dostignutog nivoa znanja kao i eventualni nastavak učenja jezika bilo gde u Evropi,
 • Korišćenje najnovijih dostignuća u metodici nastave stranih jezika,
 • Savremeni programi za učenje internacionalnog engleskog jezika kao jezika moderne komunikacije,
 • Korišćenje obilja dodatnog materijala iz raznih oblasti, uključujući i usko specijalizovane profesije,
 • Mogućnost korišćenja školske biblioteke, koja se sastoji od velikog broja knjiga, časopisa i CD-ova,
 • Predavači i administracija na raspolaganju klijentu za sve informacije o nastavi i školi,
 • Beskompromisna kontrola kvaliteta nastave i celokupne usluge.