Testovi

Testovi engleskog jezika

Ako se odlučite da svoje znanje testirate našim online testom, po detaljnije rezultate i na usmeno testiranje uz šolju čaja možete doći svakog radnog dana i subotom u toku upisa u vremenu od 10 do 18 časova. Na ovaj način stičete realnu sliku o Vašem nivou znanja engleskog jezika što predstavlja nužan preduslov za upis na odgovarajući kurs u našoj školi. Za sve informacije kontaktirajte nas e-mailom office@beolingua.co.rs ili na telefone škole 3232-503 i 3239-627. Očekujemo Vaš poziv!

Online testovi engleskog jezika:

Test opšteg znanja engleskog jezika – Test Your General English

Test pravnog engleskog jezika – Test Your English for Law

Test poslovnog engleskog jezika – Test Your English for Finance