TOLES (Test of Legal English Skills) Advanced, Higher, Foundation

ONLINE kursevi Pripremite se za TOLES Advanced u Legal English Centre BeoLingua.

BeoLingua je zvanični TOLES ispitni i trening centar od 2013. godine. Legal English Centre možete kontaktirati na office@legalenglish.co.rs za sve informacije o TOLES ispitima i sertifikatima.

TOLES ispiti i materijali su nastali 2000. godine, kao odgovor na primedbe partnera u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u svetu. Na šta su se požalili? Na to što mnogi diplomirani pravnici, bez obzira na razne sertifikate koji dokazuju nivo njihovog znanja engleskog jezika, imaju teškoća da obave osnovne poslove adekvatno.

Svi TOLES materijali i ispiti su napravljeni uz detaljne konsultacije sa tom čuvenom Londonskom kancelarijom, i postali su veoma poznati i cenjeni među vrhunskim advokatskim kancelarijama i velikim kompanijama.

              KORISNI MATERIJALI ZA TOLES

TOLES je namenjen usavršavanju praktičnih veština potrebnih u svakodnevnom radu, i fokusiran je na tačnost. TOLES je jedini međunarodno priznati sertifikat za engleski jezik za pravnike i advokate.

Neke od organizacija i kompanija koje su testirale svoje zaposlene i kandidate za posao na TOLES ispitima su:  Allen & Overy, Freshfields, Linklaters, Clifford Chance, European Court of Justice, European Central BankDeutsche Bundesbank, The Law Society of England & Wales, EY, KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Siemens, DuPont Carlsberg.

Tri nivoa TOLES ispita su TOLES Foundation, TOLES Higher i TOLES Advanced.

1) TOLES Foundation

Foundation ispit je prvi korak ka uspešnom profesionalnom razvoju sa TOLESom. Ispit testira tačnost u dve osnovne oblasi: stručnom pravnom rečniku i gramatici.

Rečnik koji se na pripremama usavršava je rečnik kompanijske dokumentacje, komercijalnih ugovora, finasijskih dokumenata, ugovora vezanih za intelektualnu svojinu, i drugih oblasti.

Cilj ovih priprema je da postave jaku osnovu za razvoj veština koje poslodavci zahtevaju. Na osnovu analize veštine pisanja više hiljada pravnika i advokata, i to uvidom u tekstove koje pišu radeći svakodnevno u svojim kancelarijama, TOLES je razvio program koji polaznicima korak-po-korak pomaže da eliminišu greške i dostignu standard koji se od njih očekuje.

Ispit je fokusiran na apsolutnu tačnost u pisanom engleskom jeziku, a ne na tečnost. Zahteva konsolidaciju osnovne gramatike, i poeni se gube za pogrešne gramatičke strukture kao i za netačnu leksiku.

2) TOLES Higher

Higher ispit razvija jezičke veštine i poznavanje praktičnog pravnog rečnika koji se stiču na Foundation nivou. Higher ispit vodi polaznike na sledeći nivo, i zahteva sposobnost rada na složenijim autentičnim pravnim dokumentima i scenarijima. Gramatička tačnost i obraćanje pažnje na detalje ostaju u fokusu i na ovom nivou.

Ispit se sastoji od dva dela – Reading/Writing dela i Listening dela. Reading/Writing zahteva aktivnije korišćenje jezika nego Foundation ispit, i zahteva od kandidata da sa sigurnošću rade na kompleksnim privredno-orijentisanim studijama slučaja, delovima ugovora i službenim pismima. Testira praktičan i koristan pravni rečnik, i zahteva dobro poznavanje relevantnih jezičkih registara. Listening deo proverava nivo na kom su kandidati sposobni da učestvuju u usmenoj komunikaciji sa kolegama ili klijentima. I kod ovog ispita fokus je na praktičnom i znanju potrebnom za svakodnevni rad, a ne na teoriji.

Svi materijali za pripreme su zasnovani na primerima koje sugerišu vodeće svetske advokatske kancelarije.

3) TOLES Advanced

TOLES Advanced se smatra zlatnim standardom kada je reč o nivou engleskog jezika za pravnike. Nastao je i razvijao se kroz konsultacije sa vodećim svetskim advokatskim kancelarijama čija su sedišta u Londonu. Zato je stekao poverenje svuda u svetu kod poslodavaca koji zapošljavaju pravnike i advokate, i to kao mera praktičnih i upotrebljivih veština i razumevanja poslovnog okruženja i potreba klijenata.

TOLES Advanced meri jezičke veštine kandidata u odnosu na pravnike kojima je engleski jezik maternji. Pripreme se snažno fokusiraju na vokabular i gramatiku koji su potrebni za pisanje ugovora, memoranduma, korespondencije sa klijentima i drugih tekstova, kao i na savremeni stil koji se koristi u vodećim advokatskim kancelarijama. Uspešni kandidati moraju poznavati razlike u registrima, i biti svesni potrebe za potpunom tačnošću u pisanju.

Da bi kandidat bio uspešan na TOLES Advanced ispitu, potrebna je ozbiljna i intenzivna priprema. Naš Legal English Centre izvodi pripremu za TOLES Advanced koja je veoma temeljna, i kandidatima donosi praktično znanje dragoceno za svakodnevni rad. Uz intenzivnu obradu jezičkih struktura i gramatike, vokabulara i kolokacija potrebnih za ovaj nivo stručne komunikacije, priprema obuhvata i forme pisanja, odgovarajući stil i registre, i to po veoma visokim standardima.